Детска градина Пролет, град Сандански

Прием

 

      

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

              Записването на класираните деца след второ класиране става на място в детска градина "Пролет" в периода:07-10май 2024 г.

 

СПИСЪЦИ С ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ДЕТСКА ГРАДИНА "ПРОЛЕТ" ЗА ПЪРВА ГРУПА СЛЕД ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

ЗА 2024/2025г.

 

 (Основна сграда – Сандански, ул. „Теменуга“ № 2)
Първа група
1. 394-1714374308 В. З.  
2. 404-1714460056 Б.  И.  
3. 398-1714389137 А. И.  
4. 405-1714463484 Ю.  Д.  
5. 382-1714421485 З.  И.  
6. 409-1714476241 Йо. Г.  
7. 126-1714418199 Д.  Р. Д.  Р.
8. 172-1714400260 Ил. Т.  
9. 351-1714389647 В.  В.  
10. 240-1714422029 Ст. Т.  
11. 297-1714390387 С. Д.  
Налични места в групата: 24, Общо класирани: 11, остават свободни места: 13

 

   база Шейново (Шейново, Сандански, ул. Шейново № 6)

Първа група

 1. 1408-1714473626     С.  Л.                             Сн. Л.

 2. 2286-1714376426   А.  И.

 3. 3375-1714392065  Н. А.

 Налични места в групата: 24, Общо класирани: 3, остават свободни места: 21

 

база Лешница (Лешница, Лешница, с. Лешница)
Първа група
1. 352-1714594177 Н. Ю

 

Налични места в групата: 2, Общо класирани: 1, остават свободни места: 1

 

  

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЕМ НА 3-ГОДИШНИ

ДЕЦА В ДГ „ПРОЛЕТ” ЗА 2024/2025 УЧЕБНА ГОДИНА  

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

От 01 април до 07 април 2024 г., родителите/настойниците на деца за приемане в първа група (3 годишни) за учебната 2024/2025 година ще могат да подават заявления чрез електронната система за прием в детските градини и на място в детската градина за която кандидатстват.

         Съгласно Правилника за устройството и дейността на ДГ „ПРОЛЕТ”, гр. Сандански, условията и редът за приемане се определят от Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за кандидатстване, записване и преместване на деца в детските градини и в подготвителните групи в училищата на територията на община Сандански изменена и приета  с решение №79/15.02.2024г. на Общински съвет – Сандански и влизаща в сила от 08.03.2024г.

 

 График на сроковете за организиране и провеждане на приема:

ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА НА ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И В ПЪРВА ГРУПА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ

ДАТА

1

Утвърждаване на приема за предстоящата учебна година със заповед на кмета, публикуване на интернет страницата на Община Сандански, детската градина и на информационното табло в детско заведение.

 

До 30 март 2024г.

2

Директорът на детската градина определя със заповед, комисия за организиране и провеждане на приема към съответното детско заведение.

До 10 април 2024г.

3

Регистриране на кандидатстващите в електронната система за прием в детските градини на територията на община Сандански.

До 10 април 2024г.

4

Подаване на заявления от родителите/настойниците за кандидатстване на деца в детските градини в електронната система и на място в детската градина за която кандидатстват.

От 01 април до 07 април 2024 г.

5

Обявяване на списъците с класираните деца.

На 15 април 2024 г.

6

Записване на класираните деца на място в детската градина, в която са приети.

От 16 до 26 април 2024г.

7

Обявяване на свободните места след първи етап на класиране.

След 17:00 часа на 26 април 2024г.

8

Подаване на заявления за попълване на свободните места от родителите/настойниците за кандидатстване на деца в детските градини в електронната система и на място в детската градина за която кандидатстват/ и има обявени свободни места/.

От 29 април до 02 май 2024 г.

9

Записване на класираните децата на място в детската градина, в която са приети.

07-10 май 2024г.

10

Обявяване и попълване на останалите свободни места.

От 13 май до 14 септември 2024г.

11

Изпращане на списъците на децата записани в детската градина в Общинска администрация Сандански.

15 септември 2024г.

 

Отговорност на родителите е да следят информацията за приема на децата и да спазват сроковете и процедурите за кандидатстване, класиране и записване на децата в детските градини.

 • Кандидатстването в общинските детски заведения ще се осъществява чрез регистрация в платформата: https://priem.sandanski.bg/, която е достъпна и на официалната страница на община Сандански – https://sandanski.bg/, категория Образование.
 • Системата за електронен прием в детските градини ще бъде отворена от 01.04.2024 г. до 07.04.2024 г., като при регистрация родителят трябва да има валидна електронна поща, на която ще получи известие за статуса на регистрацията си.
 • Въведените данни се обработват автоматично и се проверяват служебно за коректност и достоверност.

Свободните места за прием на деца в първа възрастова група за учебната 2024/2025 г.:

 • група „Цветя” – 25 деца;
 • група „Пчелички” – 25 деца;
 • група „Детелина”- 3 деца;
 • филиал ул. „Шейново”6, група „Весел влак – 25 деца
 • група „Слънце”, филиал с. Лешница – 4 деца.

         Приетите в първа група деца, постъпват в детската градина на 15 септември.

 

       

                                                         СКЪПИ РОДИТЕЛИ,

Първите седем години от раждането на детето са изключително важни. През този период се задават основите и потенциала на бъдещата личност, което определя успеха на детето в училище и в живота му на възрастен.
Знаем, че е трудно да поверите детето си на непознати хора, защото ние също сме родители. Трудно е, защото за всеки от нас е важно най-скъпото му същество да бъде на сигурно място. Място, където ще го обичат и ще се грижат за него с нежност и внимание.
За нас грижата за децата не е просто работа, тя е призвание и желание да направим така, че тези малки създания да израснат обградени с обич и нежност, топлота и внимание. За нас е изключително важно децата да бъдат спокойни и свободни.
Екипът на Детска градина „Пролет” работи с любов и отдаденост за децата, зачитайки тяхната индивидуалност и личностни потребности.
Нашата цел е да спечелим любовта на всяко дете и да оправдаем доверието на всеки родител.
За вас ще работи екип професионалисти с висока квалификация, богатство на култура и личностни качества.
Децата Ви ще бъдат обгрижвани в отлична материална база, съвременна педагогическа среда, обогатена с последните иновационни форми, методи и средства за работа с децата.
Детската градина създава всички условия за стимулиране разностранното и безграничното обогатяване на всички аспекти от детския живот, дава възможност на детето да се самоутвърждава, да проявява своята свободна инициатива, нарастваща компетентност и творческа сила.
Направете своят избор! Доверете ни се! Станете част от нас!
Нека заедно дадем на децата си корени и крила !!!

С уважение:
Мария Василева - директор на ДГ “Пролет”

 

 

unnamed

Необходими документи и изисквания за постъпване в  детска градина „Пролет“ гр. Сандански за учебната 2023-2024година. 

За постъпване  на  децата  в  детската градина се  изискват  следните  документи: 

За  деца, които  не  са  посещавали  детски  ясли:

 1. Копие от акта за раждане на детето;
 2. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревнипаразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 5. (изм. – ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
 6. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

(3) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. 

/Извлечение  от НАРЕДБА № 3 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ/ 

За деца, които  посещават детски  ясли  и  нямат  прекъсване  повече  от  10 дни  преди  постъпването  в  детската  градина:

 1. Здравната  карта  на  детето  от  детската  ясла.
 2. Ако  има  прекъсване  повече  от  10дни  – изготвят  се  всички  горепосочени  документи.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ: 

1. Пълен  комплект  документи се  представя  в  детската  градина  един  ден преди  предварително  уговорена дата  за  постъпване  след 1 септември  2021 година. 

Списък с най-необходимото за детската градина - Новите родители

 

 

Детски дрехи, необходими  за детска градина!

 

Ще се опитаме да обобщим накратко тук.

Детски дрехи, които НЕ са подходящи за детска градина.

Забравете за бодитата, гащеризоните, прекалено тесните панталони, панталоните с копчета, много дългите поли и рокли, пантофите и обувките с връзки.

Всичко това ще затруднява не само детето, но и персонала в детското заведение. Купете пантофки с лепенки, цип или ластик.

Какви детски дрехи са необходими?

 • детско бельо;
 • чорапогащници;
 • чорапки;
 • пижамки с достатъчно широки отвори за главата;
 • клин и/или анцуг без цип и копчета, а с ластик;
 • леки летни блузки (тениски), които се обличат лесно;
 • топли блузки;
 • пантофки с цип, лепенки или ластик.

Резервни дрехи за преобличане!

През първите 7 години от живота си детето се учи да общува, да се храни правилно и без петна от храна по дрешките. Затова не забравяйте за резервните дрехи за преобличане, които да осигурите  в детската градина.

Оставете в шкафчето бельо, чорапи, блузки с къс ръкав, блузки с дълъг ръкав,  долнищета (клин, анцуг) – подходящи за сезона.

Допълнителен съвет

Тръгването на детска градина е свързано със стрес за детето – подгответе го отрано психически за тази промяна в неговия живот. Обяснете му, че в градината ще си намери нови приятели, че там е пълно с играчки, че така мама ще може да тръгне на работа и да има повече пари за играчки и нови дрехи.

 Подгответе децата си  да  постъпват в детската  градина  без  използването  на  памперс!

Прикачени документи

Заявление за записване на дете в първа възрастова група за учебната 2024/2025година
Декларация ЗЛД - 2024/2025
Наредбата за условията и реда за кандидатстване, записване и преместване на деца в детските градини и в подготвителните групи в училищата на територията на община Сандански изменена и приета с решение №79/15.02.2024г. на Общински съвет – Сандански и влиз
СПИСЪК ПРИЕТИТЕ ДЕЦА ПРИ РЕАЛИЗИРАНИЯ ПРИЕМ В ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ“ ЗА УЧЕБНАТА 2023/24 ГОДИНА
СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА ПРИ РЕАЛИЗИРАНИЯ ПРИЕМ В ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ“ ФИЛИАЛ С. ЛЕШНИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2023/24 ГОДИНА
СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА ПРИ РЕАЛИЗИРАНИЯ ПРИЕМ В ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ“ ЗА УЧЕБНАТА 2023/24 ГОДИНА
Приложение2- заявление за записване на дете в ДГ - 2023/ 2024г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1-ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ДГ - 2023/2024г.
Приложение2- заявление за записване на дете в ДГ - 2022/ 2023г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1-ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ДГ - 2022/2023г.
Съобщение за записване на деца в първа група за учебната 2021/2022 година
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦА В ПЪРВА ГРУПА
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЕ за посещаване в сборна група през летния период в ДГ „Пролет”, гр. Сандански
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЕ за записване на дете в общинска детска градина „Пролет”, гр. Сандански
Оразец на ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване на дете в детска градина „Пролет”, гр. Сандански
Съобщение - 02.09.2020г.
Заповед
Кандидатстване
Съобщение
Наредба за прием на дете в ДГ
Заявление за прием на дете в ДГ