Детска градина Пролет, град Сандански

                  

     Децата от група  „Звездички” се обучават и забавляват

 

         с г-жа Стойка Соколова    и    г-жа Стефка Апостолова                          

                Няма налично описание.     

Пом. възпитателят  Наталия Милюкова поддържа реда и чистотата в групата.