Детска градина Пролет, град Сандански

Група "Звездички"

                  

     Децата от група  „Звездички” се обучават и забавляват

 

         с г-жа Стойка Соколова  и  г-жа Галина Петрова                         

                                

Пом. възпитателят  Мая Янева поддържа реда и чистотата в групата.