Детска градина Пролет, град Сандански

Група "Звездички"

                  

     Децата от група  „Звездички” се обучават и забавляват

 

         с г-жа Стойка Соколова  и  г-жа Стефка Апостолова                          

                                

Пом. възпитателят  Наталия Милюкова поддържа реда и чистотата в групата.