Детска градина Пролет, град Сандански

ДГ Здравец – Детска Градина Здравец – гр. Бургас

                              

Д е т с к а    г р а д и н а 

 

                   П риятелство

     Р адост

О бич

      Л ичност

          Е тичност

                 Т олерантност

 

       ДГ „Пролет” е с 50  годишна история. Разположена е на десния бряг на река Бистрица, сред много зеленина, дървета, цветя и площадки, оборудвани с различни детски съоръжения. Сградният фонд и материално-техническата база осигуряват уютна, функционална и естетизирана обстановка за децата, които са разпределени в отделни възрастови групи.

В образователната институция  се възпитават и обучават  деца,  разпределени в 13 групи. 

      С богатата си и уютна материална база, детската градина е приказен дом за  децата. Създадени са условия за пълноценно детство, равен старт на всяко дете, емоционално благополучие и целенасочена предучилищна подготовка за успешна реализация в училище. 

       В ДГ „Пролет” се приемат деца на възраст 3–7 години, по подадено заявление (съгласно ЗПУО), като  групите се оформят по възрастов принцип и правилата за прием конкретизирани в Наредба на община Сандански. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност или по друг диференциращ признак. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Законът за закрила на детето и Конституцията на Република България.    

Възпитанието и обучението на децата се извършва по одобрена от МОН програмна система „Аз съм детската градина” и „Аз ще бъда ученик”, с подходящи  помагала и познавателни книжки.

            Акцентите в работата са:

 • Развиване потенциала на всяко дете по посока към самостоятелност, творческа изява, социална и комуникативна компетентност.
 • Формиране на ценностни ориентации, свързани с чувството за българска национална идентичност, уважение към другите и гражданско поведение.
 • Усвояване на модели за екологосъобразно поведение на децата.
 • Партньорство със семейството при подготовка на децата за училище.

      За осигуряване на повече възможности за пълноценно развитие с решение на педагогическият съвет и по желание на родителите, за развитие  на творческите възможности на децата,  ДГ  "Пролет” предлага допълнителни дейности по:

 • Английски език.
 • Футбол.
 • Тенис.
 • Спортни танци.
 • Народни танци.

       В детската градина е създаден благоприятен психологически климат, позитивна, здравословна, интерактивна и подкрепяща образователна среда за възпитаване на уважение и толерантност между децата.                                                          

       Стремежът на целия екип е да се осъществи приемственост, да се даде перспектива в развитието на децата и се гарантират благоприятни условия за щастливо детство.

       Творческият ентусиазъм и любовта към децата превръщат детска градина „Пролет” в желана територия за деца, родители и учители!

      Мисия и визия на ДГ "Пролет"

       Нашата мисия:

      ДГ „Пролет” – модерна, иновативна градина, център на качествено европейско предучилищно образование.

      НАШАТА ВИЗИЯ:

 • ДГ „Пролет” – качествена среда за учене, която осигурява педагогически целесъобразно пространство за игра, познание, общуване и творчество;
 • Гарантира равни възможности за разкриване потенциала и способностите на децата, чрез желани и значими за тях форми за индивидуален прогрес и културен просперитет в обществото;
 • Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си;
 • Осъществява инициативи за постигане на трайни резултати в подготовката на децата за училище, умения за критическо мислене и компетентности;
 • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.

       Важното за нас в ДГ „Пролет” е, когато децата напуснат детското заведение и започнат училище, да са щастливи и уверени в себе си, независими и горди, добре усвоили необходимите социални умения за следващата голяма стъпка в живота!

              МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

       ДГ "Пролет" предлага нова съвременна и съобразена с възрастта на децата материална база. Всяка група е обзаведена с удобни естетизирани  мебели, които провокират творческо въображение и креативност на учители и деца.

        Базата разполага с:

 - модерно обзаведени занимални с  кътове за игра  и   учебна дейност, трапезария  за хранене санитарни възли;
- оборудван физкултурен салон;

- зала за провеждане на празници и осъществяване на допълнителни дейности с децата;

- открити игрови площадки с пясъчници, пързалки и катерушки;
- добре оборудван медицински  кабинет;

- методичен кабинет;

- битов кът с експонати от бита на нашите предци от миналия век и експонирана фотоизложба от стария град Сандански;

- богат гардероб от костюми и носии за празниците;

- сензитивна стая;

- перално помещение;

- обособен кухненски блок с всички необходими съоръжения за работа;

- уютно входно антре;

- добре обособено и естетизирано пространство при входа за родителите;

- внедрена система за видео известяване от страна на родителите на всяка група  при вземането на децата от детската градина;

- оформено дворно пространство със спортни  площадки за всяка група, с изрисувани игри  с  познавателни елементи, пешеходни пътеки и т.н.;

- изградена сцена на двора /изработени подвижни декори за тържества/.

            С богата си и уютна материална база, с професионалната работа на работещите, детската градина е приказен дом за нашите деца. Създадени са условия за пълноценно детство, равен старт на всяко дете, емоционално благополучие и целенасочена предучилищна подготовка за успешна реализация в училище.

ДГ  „Пролет” разполага с добре подготвен педагогически персонал по отношение на сигурността. Всички учители са провоспособни и имат необходимата професионална квалификация.

 

            ЕКИПЪТ НА ДГ „ПРОЛЕТ”, ГР. САНДАНСКИ

 

Директор

Мария Василева

 

главен учител

Емилия Гоцева

Бр. групи

ГРУПА

Учител и пом. възпитател на група

1.

   Втора А, "Цветя"

Соня Вакареева

   

Елена Божинова

 

Пом. възпитател

Диана Маврузова

2.   Втора Б, "Пчелички" Татяна Ефендийска
    Милена Илиева
  Пом. възпитател Мариана Фетфова
3. Втора В, "Весел влак" Гергана Георгиева
    Надежда Бачева
  Пом. възпитател Магда Дикова
4. Трета А, "Детски рай" Емилия Гоцева
    Янка Булакиева
  Пом. възпитател Силвия Църнелова
5. Трета  Б, "Усмивки" София Камберова
    Елена Мицанска
 

Пом. възпитател

Дюла Атанасова

6.

Четвърта А, "Звънче"

Катя Томова
    Милка Узунова
 

Пом. възпитател

Петранка Андонова
7. Четвърта  Б, "Звездички" Стойка Соколова
    Стефка Апостолова
  Пом. възпитател Мария Клечева
8. Четвърта Г, "Мечо Пух" Камелия Орманлийска
    Симона Георгиева
  Пом. възпитател Мая Янева
9. Първа А, "Бонбон" Лидия Георгиева
    Марина Сидерова
  Пом. възпитател Златка Софкина

10.

Първа Б  „Палави ръчички”

Ирина Голакова

 

 

Галина Петрова

 

Пом. възпитател

Йорданка Стоянова

11.

Четвърта В "Детелини"

Ирина Стоянова

 

 

Ирина Петрова

 

Пом. възпитател

Добрина Тодорова

12.

Втора Г  „Калинки”

Камелия Никова

 

 

Виктория Димитрова

 

Пом. възпитател

Людмила Бърдарска

13.

Четвърта Д,  „Слънце”

Зорница Божинова

 

 

Миропа Колева

 

Пом. възпитател

Стефка Настева

 

Касиер-домакин

Снежана Атанасова

 

ЗАС

Мариана Панделиева

 

Огняр

Иван Велев

 

Готвач

Йорданка Ангелова

 

Пом. готвач

Даниела Димитрова

 

Работник в кухня

Юлия Кайтазова

 

Пом. възпитатели

Милена Глинджурска

Таня Воденичарова

 

Перач

Гергана Анталавичева

     

         Екипът на ДГ „Пролет“ с ентусиазъм и професионализъм работи за превръщане на детската градина  във възпитателно-образователна среда, гарантираща на децата нагласа за творческа себеизява, чрез партньорство между педагозите и родителите.

                                 ЗАПОВЯДАЙТЕ В ДГ „ПРОЛЕТ”

        Ние вярваме, че най-добрият начин да се докоснете до ежедневието и да почувствате атмосферата в нашата детска градина е да ни посетите.

Ще се радваме да Ви посрещнем в удобно  време, с предварително уговорен час, когато ще може да се запознаем и отговорим на всички въпроси, които Ви вълнуват.

                               Най-важното за нас

      Най-важното за нас е детето Ви да бъде в сигурна, позитивна и стимулираща среда, в която да се чувства обичано и ценено.

                               За родителите и приятелите!

      Комуникацията с родителите е от голямо значение за нас. От самото постъпване на детето до деня, в който напусне детската градина, ние държим да сме информирани за всичко – от особеностите в характера до обичайните за детето навици, за проблеми и всичко, което считате за уместно ние да знаем.       

       Ние държим да изграждаме коректни  и добронамерени  отношения с родителите!

Актуални новини
Няма изображение

ОБЯВА

О Б Я В А Детска градина „Пролет”, град Сандански   ОБЯВЯВА: Едно свободно работно място
Няма изображение

Флашмоб с децата от ДГ "Пролет" - Сандански

ФЛАШМОБ    С децата от ДГ „Пролет”, гр. Сандански На 27-ми април 2022 г. от