Детска градина Пролет, град Сандански

Група "Цветя"

                                                  

                                                  

Децата от група  „Цветя” се обучават и забавляват

         с г-жа Соня Вакареева  и  г-жа Елена Божинова

           

Пом. възпитателят  Дианка Маврузова  поддържа реда и чистотата в групата.