Детска градина Пролет, град Сандански

Група "Детелина"

 

                                     

Децата от група  „Детелина” се обучават и забавляват

     с г-жа София Камберова  и г-жа Ирина Стоянова

                     

Помощник възпитателят Йорданка Стоянова поддържа реда и чистотата в групата.