Детска градина Пролет, град Сандански

Няма налично описание.

    Децата от група  „Детелина” се обучават и забавляват

     с г-жа София Камберова  и г-жа Ирина Стоянова

              

Помощник възпитателят Йорданка Стоянова поддържа реда и чистотата в групата.