Детска градина Пролет, град Сандански

Група "Детелина"

 

                                     logf detelini

Децата от група  „Детелина” се обучават и забавляват

     с г-жа Ирина Петрова  и г-жа Камелия Орманлийска

  Irina Petrova     Kameto          

Помощник възпитателят Добрина Тодорова поддържа реда и чистотата в групата.