Детска градина Пролет, град Сандански

 

 Трета "Б" група – "Слънце" - ДГ Детство - Сливен

 

  Децата от група  „Слънце” се обучават и забавляват       

        с  г-жа Миропа Колева  и  г-жа Жанета Стоянова  

                         

Пом. възпитателят  Стефка Настева  поддържа реда и чистотата в групата.