Детска градина Пролет, град Сандански

Група "Слънце"

                                                  

  Децата от група  „Слънце” се обучават и забавляват       

        с  г-жа Миропа Колева  и  г-жа Зорница Божинова  

Mimeto         Zori                

Пом. възпитателят  Стефка Настева  поддържа реда и чистотата в групата.