Детска градина Пролет, град Сандански

        Детска градина „Пролет“ е първоприемник на Целодневна детска градина №3 „Пролет“ е открита 1972 г. До откриването на централната сграда през 1986 година – специално построена за отглеждане на деца от 3 до 7 години – тя работи с филиални групи. 

      През 2011 г. към детското заведение се построява ново крило с функциониращи 2 групи. Поради големия брой необхванати деца, през 2013 г. към детското заведение се откриват още 2 групи в III ОУ „Христо Ботев“. 

       В момента в ДГ „Пролет“ се възпитават и обучават 360 деца разпределени в 13 групи. 

     С богата си и уютна материална база, детската градина е приказен дом за нашите деца. Създадени са условия за пълноценно детство, равен старт на всяко дете, емоционално благополучие и целенасочена предучилищна подготовка за успешна реализация в училище.