Детска градина Пролет, град Сандански

ВЕСЕЛ МАТЕМАТИЧЕСКИ ВЛАК

Децата от група  „Весел влак” се обучават и забавляват

   с г-жа Гергана Георгиева и г-жа Надежда Бачева

               

Пом. възпитателят Катя Илиева поддържа реда и чистотата в групата.