Детска градина Пролет, град Сандански

Група "Весел влак"

ВЕСЕЛ МАТЕМАТИЧЕСКИ ВЛАК

Децата от група  „Весел влак” се обучават и забавляват

   с г-жа Симона Георгиева и г-жа Йорданка Митова

   Simona      Dani Mitova

Пом. възпитателят Магда Дикова поддържа реда и чистотата в групата.