Детска градина Пролет, град Сандански

                                      

Децата от група „Бонбон” се обучават и забавляват

   с г-жа Лидия Георгиева и г-жа Марина Сидерова 

                 

      

Пом. възпитателят  Златка Софкина поддържа реда и чистотата в групата.