Детска градина Пролет, град Сандански

Група "Бонбон"

                                      grupa Bfnbon

Децата от група „Бонбон” се обучават и забавляват

   с г-жа Лидия Георгиева и г-жа Катя Томова

                 

   Lidiq Georgieva       

Пом. възпитателят  Златка Софкина поддържа реда и чистотата в групата.