Детска градина Пролет, град Сандански

Група "Пчелички"

                                                                                                  

         Децата от група  „Пчелички” се обучават и забавляват

       с г-жа Татяна Ефендийска  и   г-жа Илияна Андреева

                 Може да бъде изображение с 3 people, including Tania Efendiyski       Може да бъде изображение с Iliqna Andreeva, коса, standing и цвете

       Пом. възпитателят Марианка Фетфова  поддържа реда и чистотата в групата.