Детска градина Пролет, град Сандански

Група "Пчелички"

                                                                                                  

         Децата от група  „Пчелички” се обучават и забавляват

       с г-жа Янка Булакиева  и   г-жа Милена Илиева

                        

bulauieva      Milenka

       Пом. възпитателят Марианка Фетфова  поддържа реда и чистотата в групата.