Детска градина Пролет, град Сандански

Група "Усмивки"

                                                         

 

 

Децата от група  „Усмивки” се обучават и забавляват

       с г-жа Зорница Божинова  и   г-жа Елена Мицанска 

                              Може да бъде изображение с 5 people, including Елена Мицанска и people smiling                 

Пом. възпитателят Дюла Атанасова поддържа реда и чистотата в групата.