Детска градина Пролет, град Сандански

  Децата от група „Усмивки” се обучават и забавляват 

     с г-жа Зорница Божинова  и   г-жа Елена Мицанска       

                    Може да бъде изображение с 5 people, including Елена Мицанска и people smiling                 

Пом. възпитателят Дюла Атанасова поддържа реда и чистотата в групата.

                              Може да бъде изображение с Дюла Атанасова