Детска градина Пролет, град Сандански

Група "Палави ръчички"

                                             
Децата от група „Палави ръчички” се обучават и забавляват

 с г-жа Ирина Голакова  и  г-жа Стефка Апостолова

                                  

Пом. възпитателят  Йорданка Стоянова поддържа реда и чистотата в групата.