Детска градина Пролет, град Сандански

                                           

 Децата от група „Звънче” се обучават и забавляват

             с г-жа Катя Томова  и   г-жа Милка Узунова

            Може да бъде изображение с 3 души и people smiling         

   Пом. възпитателят Петранка Андонова поддържа реда и чистотата в групата.

                          Може да бъде изображение с 1 човек