Детска градина Пролет, град Сандански

Група "Звънче"

                                           

 Децата от група „Звънче” се обучават и забавляват

             с г-жа Ирина Стоянова  и   г-жа Анна Велева

                     

   Пом. възпитателят Петранка Андонова поддържа реда и чистотата в групата.