Детска градина Пролет, град Сандански

ДГ

  Децата от група  „Детски рай ” се обучават и забавляват                                         

       с г-жа Гергана Георгиева   и   г-жа Ирина Стоянова

geri      reni

      

Пом. възпитателят Силвия Църнелова поддържа реда и чистотата в групата.