Детска градина Пролет, град Сандански

ДГ

  Децата от група  „Детски рай ” се обучават и забавляват                                         

       с г-жа Емилия Гоцева   и   г-жа Янка Булакиева

          

Пом. възпитателят Силвия Църнелова поддържа реда и чистотата в групата.