Детска градина Пролет, град Сандански

ДГ "Пека и Карло Чоконяни" - град Пирдоп

  Децата от група  „Детски рай ” се обучават и забавляват                                         

       с г-жа Емилия Гоцева   и   г-жа Янка Булакиева

       Може да бъде изображение с Емилия Гоцева    Може да бъде изображение с Qnka Bulakieva и усмихване

Пом. възпитателят Силвия Църнелова поддържа реда и чистотата в групата.