Детска градина Пролет, град Сандански

ВАЖНО!

Уважаеми родители,

СПИСЪКЪТ на класираните за прием деца от първа възрастова група за учебна 2019/2020 година е поставен на входа на детската градина.

Необходимо е родителите на класираните деца да  попълнят заявление за прием.

Срокът за записване на първо класиране е до 30.05.2019г., всеки работен ден от 09 – 11 ч и от 13 – 14,30 ч в административната канцелария

Моля носете необходимите документи за удостоверяване на посочените данни  в заявлението за класиране!