Детска градина Пролет, град Сандански

Успешно представяне на децата от група "Детелина" в спортен турнир " Бързи, смели, сръчни - 2023"

Днес децата от гр. "Детелина" взеха участие в Десети юбилеен общински спортен турнир " Бързи, смели, сръчни - 2023", организиран от ДГ "1 юни". Децата се представиха отлично и заслужено получиха медали, грамоти и награди.