Детска градина Пролет, град Сандански

Спечелени проекти

ДГ „Пролет” продължава да подобрява материалната си база, чрез спечелване на проекти:

Одобрен е проект изготвен от ДГ „Пролет” по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда, модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата” – 2021.

 Спечелен е и проект по Националната програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното образование” 2021 г. Детската градина  ще  притежава още един комплект интерактивна дъска и късофокусен проектор, които ще бъдат монтирани във филиал към детското заведение.