Детска градина Пролет, град Сандански

Пореден успех на ДГ „Пролет”, гр. Сандански!

Детска градина "Пролет", гр. Сандански спечели проект към МОСВ и ПУДОСС в рамките на Националната кампания "Чиста околна среда - 2021г." на тема "Обичам природата  - и аз участвам".

ПРОЕКТ: "ДЕТСКА ЕКОПЪТЕКА ЗА ИГРИ И ЗАБАВЛЕНИЯ"

Замисълът на този проект е: да се престуктурира основно външното пространство за децата, като се направят "мини екопътеки" в пространствата на всяка група в двора. Тези мини екопътеки ще бъдат своеобразно интересно място за спортуване, движение, опити, наблюдения в самия двор на ДГ.

Чрез проекта ще се осигурят по-добри условия за пряка връзка на децата с реална "работна " среда, ще даде повече възможности за учене чрез правене при различните дейности на открито.

Да си пожелаем успешна реализация!