Детска градина Пролет, град Сандански

Отразено в медиите

В новия брой на Национално издателство за образование и наука "Азбуки" беше поместена информация за ДГ "Пролет" и за инициативите, които провеждаме. Статията за нас беше поместена както в сайта, така и във вестника на издателството. ДГ "Пролет" е първата градина в Община Сандански, която е отразена в национална медия и става известна със своите прекрасни инициативи!

https://azbuki.bg/news/novini-2024/broj-13-28-03-03-04-2024-g/deczata-sa-czvetyata-na-planetata/?fbclid=IwAR2MGcKXtpsVaMlLmSrxcUs7g9PjlVApDOG1a-uauhTcHdd4_PvjHCJ_eIc_aem_AWk5NGIgORpOq_pER2YIsQ6PPy1nECxK58ulbgIGKLv9BXNYL6A6QOx-UXJSB_X20dEq7Pgy1Qq7SPT8KdicUqOw