Детска градина Пролет, град Сандански

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

О Б Я В А

Детска градина „Пролет”, град Сандански

 

ОБЯВЯВА:

Едно свободно работно място на основание чл. 68, ал.1,т.3 от КТ,  във връзка чл.70, ал.1 (в полза на работодателя) от КТ – за длъжността учител в детска градина, считано от  15.09.2022г.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление до директора;
  2. Автобиография-европейски формат;
  3. Документ за придобито образование, специалност и квалификация – копие (и оригинал за сверяване);
  4. Медицинско свидетелство (когато са изтекли повече от три месеца от прекратяване на трудовото правоотношение, или при първоначално постъпване);
  5. Препис-извлечение от трудовата книжка или копие от трудовата книжка, и нейният оригинал за сверяване;
  6. Мотивационно писмо;
  7. Други документи по преценка на кандидата.

Място за подаване на документите:

 Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ „ Пролет”,  ул. „Теменуга” № 2  от 01.09.2022г. – 12.09.2022г.  от 09:00 часа до 11:00 часа в административната канцелария на детското заведение.