Детска градина Пролет, град Сандански

КОНКУРС

КОНКУРС

за най-оригинално изработена мартеница от деца, учители, родители и бивши възпитаници на ДГ "Пролет" - Сандански.

Срок за представяне на мартениците: 23.02.2021г.

Награден фонд: Грамота

С представените мартеници ще се органицзира изложба от 24.02.2021г. - 26.02.2021г.

Благотворителност: На 01.03.2021г. мартениците ще бъдат връчени на медиците от МБАЛ "Св. Врач"-Сандански, които са на първа линия в борбата с Ковид-19.