Детска градина Пролет, град Сандански

На 30.01.2020г. се проведе традиционното за всеки месец "Училище за родители". На него заедно с активно включващи се родители се разиска темата:

"Какво ни показва детското поведение?"

Удовлетворени сме като педагози да си партнираме с отзивчивите и сърцати родители от ДГ "Пролет".

Благодарим Ви!

Ще Ви очакваме отново!n