Детска градина Пролет, град Сандански
На 07.06.2023 г.  в ДГ "Пролет" се извърши учебна евакуация като част от обучението на децата и служителите на детската градина за действия при пожар и други непредвидени инциденти на територията на детското заведение. Точно в 10:100 часа бе подаден сигнал за опасност и под ръководството на учителките и съгласно евакуационния план всички малчугани успяха бързо да напуснат сградата и да отидат на безопасно разстояние. Последва задължителна проверка, която показа, че всички деца са налице. С тази учебна евакуация на практика се провери готовността на персонала и на децата за спешна реакция в случай на пожар, бедствия, аварии и др., които реагираха изключително бързо и адекватно! Събитието се проведе съвместно със служители от РСПБЗН гр. Сандански- старши пожарникар Владимир Стоянов и водач на специален автомобил Красимир Стойков, които ни показаха и разказаха за своята професия. Интересната демонстрация предизвика много положителни емоции сред децата.
Благодарим Ви!