Детска градина Пролет, град Сандански

На 06.10.2022 г. всички деца и персонала на Детска градина "Пролет" бяха евакуирани при проиграване на плана за евакуация. Точно в 09:50 часа бе подаден сигнал за опасност и под ръководството на учителките и съгласно евакуационния план всички малчугани успяха бързо да напуснат сградата и да отидат на безопасно разстояние. Последва задължителна проверка, която показа, че всички деца са налице. С тази учебна евакуация на практика се провери готовността на персонала и на децата за спешна реакция в случай на пожар, бедствия, аварии и др., които реагираха изключително бързо и адекватно!