Детска градина Пролет, град Сандански

Екипът на ДГ "Пролет" с подкрепата на родителите на децата, настанени в детското заведение успешно подобриха условията за обучение, като ремонтираха и оборудваха сензитивна стая-с подходящи игри и пособия, разпределени  в осем центъра, които ще стимулират развитието на децата!