Детска градина Пролет, град Сандански

КЛАСИРАНЕ

НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ЗАБАВНА МАТЕМАТИКА"

 

За шеста поредна година ДГ „Пролет” организира математическо  състезание на тема „Забавна математика“ за деца, които обичат предизвикателствата и изпитват истинско удоволствие да решават задачи. Тази година състезанието имаше национален характер. Реализира се в два раздела:

  • Първи раздел - присъствено;
  • Втори раздел -  дистанционна форма,

с участие на деца от четвърта възрастова група от детските градини в страната за учебната 2022-2023 година.

Присъствено се състезаваха шест  отбора  от по пет деца от четвъртите  възрастови групи  от детските градини: ДГ "Мечо Пух", град Добринище; ДГ "№6 "Българче", град Перник;  ДГ "Слънце", с. Ново Делчево; ДГ "Щастливо детство", град Благоевград; ДГ №12 "Радост", град Перник  и ДГ "Пролет", град Сандански. Децата демонстрираха познавателна активност, умствени способности за търсене на печеливша стратегия за вярно решаване на задачите. Журито с председател Емилия Гоцева - главен учител в ДГ "Пролет",  и членове: Елена Дамянова – учител в ДГ „Мечо Пух”, град Добринище и Силвия Симеонова – учител в ДГ „№6 „Българче”, град Перник.

Първо място с 231 точки спечели отбора -ДГ "Пролет", град Сандански. Второ място с 229 точки спечели отбора -  ДГ №12 „Радост”, град Перник и на трето място с 211 точки е ДГ „№6 „Българче”, град Перник.

Купите се връчиха от директора на ДГ „Пролет”, град Сандански.

На всички участниците бяха връчени: грамота, тениска с логото на състезанието и книжки осигурени от  община Сандански.

Във втория раздел се състезаваха: ДГ №2 „Родолюбче” – град Перник; Детска градина №12 „Радост”, гр.Перник; ДГ №15 "Райна Княгиня", гр. Перник; ДГ №66 „Елица“, гр.София; Детска градина №8 "Вечерница" – Благоевград; ДГ „Осми март”,  гр. Радомир; ДГ №3 "Слънце" гр.Петрич-филиал с.Коларово; ДГ„Пролет”- гр.Перник; ДГ№96 „Росна китка“- гр. София; ДГ№4"Чуден свят” , град Перник и ДГ „Еделвайс”, с. Катунци. Решенията на  задачите се оценяваха от екипът педагогически специалисти на групата която посещават участниците и директора на образователната институция.

На база подадени  протоколи от екипите на всяка детска градина състезавала се във втори раздел, първо място с 231точки са отборите на: Детска градина №12 „Радост”, гр.Перник; ДГ №2 „Родолюбче” – град Перник; ДГ№96 „Росна китка“- гр. София; ДГ „Осми март”,  гр. Радомир; Детска градина №8 "Вечерница" – Благоевград; ДГ №3 "Слънце" гр.Петрич-филиал с.Коларово; ДГ№4 „Чуден свят”, град Перник; ДГ №66 „Елица“, гр.София.

Второ място с 229 точки е за отбора на ДГ №15 "Райна Княгиня", гр. Перник.

На трето място с 228 точки е отбора на ДГ„Пролет”- гр.Перник.

Изказваме нашата благодарност към  учителите за  подготовката на децата за участието им в математическото състезание „Забавна математика” и мотивирането им за  любознателност  към света на знанието.

Благодарим, на всички деца за активното участие и отлично  представяне.

В тези приятни и занимателни минути по време на състезанието  се опитахме да ви убедим, че математиката е красива и вечна.  Изисква се трудолюбие, постоянство и смелост. Смелост да обикнете математиката дори да нямате наклонности към нея. Няма да е трудно, ако използвате своето въображение и фантазия.  

Влюбете се в математиката и ще успеете във всички ваши начинания!

 

Мария Василева – директор на ДГ „Пролет”, град Сандански