Детска градина Пролет, град Сандански
На 27.04.2023г. за шеста поредна година ДГ"Пролет" упешно реализира състезанието "Движи се безопасно ". Състезанието се проведе в два етапа - присъствено и дистанционно. Тази година те със национален характер. 
https://ruo-sofia-grad.com/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BC/?fbclid=IwAR2wT8YoD-RAqVyv9CeljIAhElu-IH_lOg5RNX9NI3nqtv-_muh0TILPaxQ
 
Проектът е с непреходна значимост и пряко кореспондира с националната програма за безопасност на движението по пътищата. В състезанието участваха 10 отбора от детски градини от общината и страната.
Гости на състезанието бяха: г-н Ивайло Златанов - началник РУО Благоевград, д-р Ивет Здравкова - главен експерт по Предучилищно образование от РУО Благоевград,
Радостина Траянова - Директор Дирекция "Образование, култура, спорт и социално дело" в община Сандански, г-жа Цв. Чамишка - старши инспектор пътен контрол и служители от дирекция КАТ - мл. автоконтрольор К. Баладжанов и мл. автоконтрольор Е. Колев, директори на детски градини от страната.
Целта на състезанието е подкрепа на личностното развитие на децата за адаптация към околната среда и избор на най-безопасна форма на поведение на пътя.
Участниците в състезанието решаваха познавателни задачи свързани с правилата за движение, умения и навици за действие в условията на пътното движение и ориентация в знакови обозначения от социалната реалност. Интересно предложените задачи и забавните преживявания на Пипи предразположиха участниците към решаването на картинни тестове за измерване на равнището на усвоени знания по безопасност на движението по пътищата.
Поздравления за всички деца,които показаха впечатляващи знания и умения! Поздравления за децата от група "Детски рай " и група "Усмивки" при ДГ "Пролет", които се представиха отлично и се класираха на I-во място.
На всички участници бяха връчени: грамота, медал, тениска с логото на състезанието "Движи се безопасно" и купа, както  и подаръци осигурени от домакините ДГ "Пролет" и община Сандански.
 
Класиране от присътвения етап:
I-во място:
ДГ"Българче" гр.Перник;
ДГ"Здравец" гр.Сандански;
ДГ"Пролет" гр.Сандански;
ДГ"Радост" гр.Перник;
 
II-ро място:
ДГ"Дора Габе" гр. Сандански;
ДГ"Родолюбче" гр. Перник;
ДГ"Радост" гр. Сандански;
ДГ"Слънце" с. Ново Делчево;
 
III-то място
ДГ"Първи юни" гр.Сандански.
 
Във втория раздел се състезаваха: ДГ „Чуден свят”-град  Перник, ДГ „Родолюбче”- град Перник – група „Жълто пате“, ДГ „Родолюбче”- град Перник - група „Делфинче, ДГ „Пролет”- град Перник, ДГ „Росна китка”- град София, ДГ „Осми март”- град Радомир, ДГ „Елица”- град София, ДГ „Вечерница”-град Благоевград.
 На база подадени протоколи от екипите на всяка детска градина състезавала се във втори раздел, всички отбори са на първо място с 120 точки.

Изказваме нашата благодарност към  учителите за  подготовката на децата за участието им в двата раздела / присъствено и дистанционно/ на състезанието по безопасност на движението  „Движи се безопасно”.

Благодарим, на всички деца за активното участие и отлично  представяне.

Пожелахме си до нови срещи на състезанието „Движи се безопасно” през 2024 година!

 

Мария Василева – директор на ДГ „Пролет”, град Сандански