Детска градина Пролет, град Сандански

Най – дългото хоро се изви в ДГ „Пролет“ гр. Сандански посветено на националния празник на Р. България – Трети Март!

 

Върти се ти, върти се

хоро на свободата,

бъди венчален пръстен

за вярност и любов.

България щастлива

върви през времената

и с нас тя ще пребъде

во веки и веков!