Детска градина Пролет, град Сандански

При добро партниране  и много полужителни емоции се реализира инициатива за безопасно поведение на улицата .Да благодарим на госпожа Коюмджиева и нейните възпитаници от 11 А професия икономист,при ЗПГ „Климент Тимирязев” за добрите примери, които демонстрираха на децата от ДГ "Пролет".