Детска градина Пролет, град Сандански

ДГ”ПРОЛЕТ”гр. Сандански – реализира за  втора поредна година математическо състезание „Забавна математика”-  на 20.03.2019г.

 

Мария Чинкова – директор на ДГ „Пролет”, гр. Сандански посрещна официалните гости на състезанието: г-жа Зорица Органджиева, зам-кмет на община Сандански; Катина Додушева – Директор на дирекция „Образование” при община Сандански, директорите на детските градини Ели Котова, Галя Вангелова, Цветана Балтаджиева, Павлина Яновска, Райна Цветкова.

Инициативата  за провеждане на математическото състезание на ДГ”Пролет” гр.Сандански е насочена към  отриване и подпомагане на децата с изявени дарби  и интереси към математиката и науката, с цел да се популяризира  добрия педагогически опит и активната   работа по приобщаващо образование с талантливите деца.

Задачите   от различните ядра на образователно направление „Математика” и са еднакви за всички участници. Децата се въвеждоха в  съдържанието на задачите чрез проблемно-сюжетна организация - приказен сюжет. Подборът на математическите тестове е изготвен от екип учители работещи в подготвителни групи. Акцентът на подбора на математическите задачи е върху знанията , похвати и алгоритъм за постигане на очакван резултат. Състезателните тестове са подбрани по сложност, като покриват очакваните резултати от Държавните образователни стандарти. Някои от задачите имат подусловия . Изработена е карта за оценка на  отговорите за точност  и бързината на решаване. Победител е отборът, който вярно и най –бързо реши  задачите. Децата от ДГ „Дора Габе”, ДГ „Радост”, ДГ „Първи юни”, ДГ „Здравец”, ДГ „Пролет” и    ДГ „Слънце”, демонстрираха   познавателна активност, умствени способности за търсене на печеливша стратегия  за вярно и бързо решаване на  задачите. Журито с председател г-жа Ем. Гоцева, гл. учител  и членове: К. Додушева – Директор на дирекция „Образование” при община Сандански и Сн. Кръстева – логопед от ДГ „Здравец”  определи класирането на отборите .

Първо място спечели отбора на ДГ „Пролет”. Купата се връчи на победителите от г-жа З. Органджиева, зам-кмет на община Сандански;

Второ място спечели отбора на ДГ „Първи юни”. Купата се връчи на победителите от г-жа К. Додушева, Директор на Дирекция  „Образование”  при община Сандански;

Трето място спечелиха два отбора  отбора на ДГ „Слънце” и ДГ „Здравец”  . Купите се връчиха на победителите от г-жа Ем. Гоцева, гл. учител при ДГ „Пролет” и Мария Чинкова директор на ДГ „Пролет”.

На всички участниците бяха връчени: Грамота, символичен медал „Най-добър математик” и книжка за цифрите. 

Пожелаха си до нови срещи на математическото състезание през 2020 г.