Детска градина Пролет, град Сандански

"Фестивал на приказката" - 2020 година.

        Инициатива на ДГ „Пролет” за подкрепа на артистична и креативна изява на деца с театрални умения и интереси към приказното народно творчество. Тематично, изданието на фестивала през 2020г. е подчинен на приказки за здравето, няма състезателен характер. Тази година, фестивалът се реализира в онлайн среда. Участваха деца от детските градини от община Сандански: ДГ "Дора Габе", ДГ "Радост", ДГ "Първи юни", ДГ "Слънце" и ДГ "Пролет". С огромно желание и трепет, децата се преобразиха, като известни герои от приказки посветени за здравето и сътвориха истински фестивал. Прекрасна емоция и много детски усмивки!