Детска градина Пролет, град Сандански

ПРОЕКТИ

https://arci-ngo.org/proekti/tekushti-proekti/pozitivna-multikulturna-obrazovatelna-sreda-sreda-za-aktivno-sotsialno-priobshtavane/

 https://dgprolet-sandanski.com/novini/novina.html

 

 

 

 

ДГ „Пролет” продължава да подобрява материалната си база, чрез спечелване на проекти:

 

Спечелен проект: BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

 

Проект по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда, модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата” – 2021.

ДГ "Пролет” реализира разчертаване и оборудване на площадка по НП “Осигуряване на съвременна образователна среда”, Модул “Площадки за обучение по БДП”. 
 
       Да научим децата е наша отговорност,
       да ги опазим - взаимно!
 
    ????Пазете децата на пътя, те имат мечти!????
 

247150632_1282715055524685_8222584508150561188_n      247222935_1282714825524708_8991542681817414367_n – Копие      247265880_1282714952191362_3559853904602340565_n – Копие  247337258_1282714715524719_6161752676197093840_n – Копие

 

 247265880_1282714952191362_3559853904602340565_n – Копие     247644294_1282714998858024_781078334509584256_n – Копие    247802402_1282715155524675_2884250194610670322_n (1) – Копие    247098423_1282714885524702_217689559415099201_n

                                                                              

Спечелен е и проект по Националната програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното образование” 2021 г. Детската градина  ще  притежава още един комплект интерактивна дъска и късофокусен проектор, които ще бъдат монтирани във филиал към детското заведение. 

 

ПРОЕКТ МОСВ И ПУДООС НА ТЕМА: ,,ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ”

 ПРОЕКТ: ,,ДЕТСКА ЕКОПЪТЕКА ЗА ИГРИ И ЗАБАВЛЕНИЯ”

 

 

ПРОЕКТ

ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ГОДИШНАТА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ И СПОРТ НА ДЕЦАТА ОТ ДГ „ПРОЛЕТ” – САНДАНСКИ – 2021

 

ПРОЕКТ

ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ГОДИШНАТА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ И СПОРТ НА ДЕЦАТА ОТ ДГ „ПРОЛЕТ” – САНДАНСКИ – 2020

 

ПРОЕКТ

ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ГОДИШНАТА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ И СПОРТ НА ДЕЦАТА ОТ ДГ „ПРОЛЕТ” – САНДАНСКИ – 2019

 

ПРОЕКТ

ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ГОДИШНАТА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ И СПОРТ НА ДЕЦАТА ОТ ДГ „ПРОЛЕТ” – САНДАНСКИ – 2018

 

ПРОЕКТ

ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ГОДИШНАТА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ И СПОРТ НА ДЕЦАТА ОТ ДГ „ПРОЛЕТ” – САНДАНСКИ – 2017