Детска градина Пролет, град Сандански

Двадесета международна научно-практическа конференция на тема

Детска градина  „Пролет”, гр. Сандански, ул. „Теменуга” № 2

 

П О К А Н А

За участие в Юбилейна

Двадесета международна научно-практическа конференция на тема:

”СЪВРЕМЕННИ  ТЕНДЕНЦИИ  В  ПРЕДУЧИЛИЩНОТО  ВЪЗПИТАНИЕ

30 и 31 май, Сандански, 2019 г.

 

Програма на конференцията:

 

1 секция: ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА  ДЕЙНОСТ /новаторска педагогическа практика/

2 секция: ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИ И РАБОТА ПО ПРОЕКТИ.

3 секция: ПРАКТИЧЕСКИ ИДЕИ: ТЪРЖЕСТВА, ИДЕИ ЗА ИНТЕРИОРА И ДР.

4 секция: КВАЛИФИКАЦИОННИ  ПРАКТИКИ.

Дискусионен клуб: Работа със семейството за успешно партньорство.

 

30.05.2019 година

 

13,00 ч.  Откриване  /Конферентна зала на хотел “Сандански”/;

  • Представяне на участниците;

14,00 ч. до 15,00 ч. Дискусионен клуб: Работа със семейството за успешно партньорство;

15,30 ч. до 17,30 ч.  Представяне теоретични разработки от участниците.

 

31.05.2019 година

 

  • Работа по секции от 9,00 ч до 12,00 ч.;
  • Заключителна част – връчване грамоти на участниците от 12,00 ч.;
  • Посещение на детска градина „Пролет” 13,30 ч. -14,30 ч..

 

Форми на участие: с доклад, с научно съобщение, слушател в секция по избор.

 

Условия за участие:

  • попълнена заявка;
  • теоретичните разработки за участие да бъдат изпратени по ел. поща;
  • право на участие – с един материал.

Доклади, които не са съобразени с изискванията за техническо оформяне няма да бъдат отпечатани в сборника.

 

Изисквания към техническото оформяне на докладите:


Обем на доклада: до 5 страници, без номерация на страниците. Текстът да бъде подготвен на MS Word 2007 или следваща версия. Формат В5. Заедно с поканата за удобство, изпращаме прикрепен файл /с посоченият формат В5/ в който да пишете своя доклад.


Шрифт и шрифтов размер на основния текст: Times New Roman 11, normal.
Заглавие: Times New Roman 11, normal, ГЛАВНИ; под него се изписват имената на авторите и организацията, която представляват - Times New Roman 10, italic, bold  
Вътрешни заглавия: Times New Roman 11, italic, bold
Подчертавания в текста: ITALIC (не bold).

В доклада за публикуване не се допускат снимки и илюстрации.
Литература: литературните източници се цитират в текста със съответния номер в квадратни скоби [ ] и се изброяват, в края по азбучен ред – първо заглавията на кирилица, след това тези на латиница.

 

Срокове: Заявки за участие  и пълните текстове на научните съобщения се приемат  до  10  март  2019  г. по ел. пощa.

 

Материалите ще бъдат отпечатани в сборник.

Сборникът ще бъде отпечатан след провеждане на  конференцията и може да бъде закупен от участниците. Всеки участник заявява желанието си в заявката – ако теоретичната разработка отговаря на посочените изисквания, да бъде публикувана и съответно, колко броя сборника ще закупи.

Цената на сборника (1 брой) ще се определи в зависимост от заявките за публикации и в съответствие с тиража на отпечатване.

Разходите по пребиваване в гр.Сандански –  пътни, дневни, нощувка са за сметка на участниците.

Участниците резервират самостоятелно нощувките си в хотел.

Заявка за щандове, рекламни табла, изложби на издателства се подават предварително –  до 11 април 2019 г.

Всички участници ще получат подробна програма за реда на презентациите, включени в конференцията до 10 май 2019 г.  

Времетраене на представяне на разработката, презентиране  – 5 минути.

 

Адрес за изпращане на заявките:

e-mail:    mmchinkova@gmail.com

Мария Чинкова; GSM: 0898616102.

 

 

 

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

В МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА:

 

”СЪВРЕМЕННИ  ТЕНДЕНЦИИ  В  ПРЕДУЧИЛИЩНОТО  ВЪЗПИТАНИЕ

30 и 31 май, Сандански,  2019 г.

 

Форма на участие: доклад, научно съобщение, слушател /подчертай избора си/

Име, презиме, фамилия: __________________________________________________________________

Населено място: ________________________________________________________________

Научно звание, научна / квалификационна степен  _________________________________________________________________

Месторабота:  ___________________________________________________________________________

Длъжност: __________________________________________________________

Адрес за кореспонденция,телефон, e-mail________________________________________   

___________________________________________________________________________

Определяне на секцията за участие: ____________________________________________

___________________________________________________________________________

Заглавие на научно-практическата разработка :

___________________________________________________________________________

Съавтор/и: ___________________________________________________________________________

Заявявам  желанието си представеният материал да бъде отпечатан в сборник и ще закупя………..бр. /посочете колко броя сборник/

Заявявам участие в тържествената вечеря на 30.05.2019 г. от 20,00 ч.  : Име______________________________________________________________

Тел:______________________________________________________________

*Участниците, които заявяват участие като слушатели, не е необходимо да посочват в заявката секцията, в която ще участват.

 

*Копирайте заявката във файл и го преименувайте с Вашите данни (име_фамилия_град) /изтрийте излишния текст в заявката, попълнете и  изпратете/.

 

*За участниците се организира обща вечеря с предварително записване, срещу заплащане  на място при регистрацията с куверт 25 лв..