Детска градина Пролет, град Сандански

Успешно представяне на децата от група "Цветя" в национален конкурс за детска рисунка

На 29.06.2023 г. част от децата от група "Цветя" при ДГ "Пролет" участваха в Национален конкурс за детска рисунка, организиран от ДГ “Дружба”, гр. Шумен, съвместно с Община Шумен на тема: “Детска безопастност” и всеки участник получи грамота за участие. Поздравления за талантливите ни деца!