Детска градина Пролет, град Сандански

Отново повод за гордост на ДГ "Пролет "

Отново повод за гордост на ДГ "Пролет", град Сандански, за приноса към създаването на социално-отговорна култура по БДП.