Детска градина Пролет, град Сандански

Национален ден на безопасността на движението по пътищата

Днес, 28.06.2024 г., послучай Националния ден на безопасността на движението по пътищата - 29 юни, в ДГ "Пролет" се проведоха различни инициативи с децата - рисуване, оцветяване, дидактични игри, състезателни игри, спортно-подвижни игри, раздаваха флаери на родителите! Децата показаха своите умения и навици за безопасно придвижване! В игрите показаха колко много знаят за пътните знаци, пътната маркировка и поведението на децата при пресичане на уличното платно, както и правила за безопасно поведение в превозно средство! Да пазим живота и здравето на децата е основна наша цел! Пътят задължително минава през обучение в разпознаване и спазване на правила и норми на поведение в и извън детската градина!