Детска градина Пролет, град Сандански

"Цветна Цветница дошла е" 2024 г.

Всяка година в ДГ "Здравец" се провежда конкурс за детска апликация на тема "Цветна Цветница дошла е". Тази година участие в конкурса взеха деца от подготвителна група "Пчелички", които се представиха отлично на конкурса. Поздравления за децата и техните учителки г-жа Янка Булакиева и г-жа Милена Илиева!