Детска градина Пролет, град Сандански

Група "Мечо Пух"

Децата от група  „Мечо Пух” се обучават и забавляват

        с г-жа Ирина Петрова    и   г-жа Камелия Орманлийска

                        

Пам. възпитателят Магдалена Дикова поддържа реда и чистотата в групата.