Детска градина Пролет, град Сандански

Децата от група  „Мечо Пух” се обучават и забавляват

        с г-жа Ирина Петрова    и   г-жа Камелия Орманлийска

                            

Пам. възпитателят Магдалена Дикова поддържа реда и чистотата в групата.