Детска градина Пролет, град Сандански

Група "Мечо Пух"

Децата от група  „Мечо Пух” се обучават и забавляват

        с г-жа Милка Узунова и г-жа Симона Георгиева

                                       

Пам. възпитателят Снежка Димитрова поддържа реда и чистотата в групата.