Детска градина Пролет, град Сандански

Група "Мечо Пух"

Децата от група  „Мечо Пух” се обучават и забавляват

        с г-жа Симона Георгиева    и   г-жа Камелия Орманлийска

                                                                 

Пам. възпитателят Мая Янева поддържа реда и чистотата в групата.