Детска градина Пролет, град Сандански

Група "Калинки"

   

Децата от група  „Калинки” се обучават и забавляват

    с г-жа Виктория Димитрова и г-жа Адриана Митова

                                                                

Пом. възпитателят Людмила Бърдарска поддържа реда и чистотата в групата.