Детска градина Пролет, град Сандански

Във връзка с Националната седмица на четенето от 22.10.2018г. до 26.10.2018г. в ДГ „Пролет” се проведоха редица инициативи, насочени към повишаване интереса на децата и на родителите към книгите и четенето. Седмицата на четенето бе изпъстрена с детски книжки, любими приказни герои и рисунки.

  • На 22.10.2018г. – понеделник : „Моята любима книжка” – всяко дете донесе любимата си книжка  в групата и я представи пред децата.

„Пазя всички книжки” – децата се запознаха с книгата – структура и съдържание, грижа и опазване. Организирано бе посещение на децата от подготвителните групи в Библиотеката на читалище „Отец Паисий”, град Сандански, където се запознаха с начина на съхранение на книгите.

  • На 23.10.2018г. – вторник се реализира „Маратон на четенето” - в детските групи бяха посрещнати много родители, които прочетоха пред малките слушатели любими за всички деца приказки.

„Кът на книгата” – всяка група създаде свой кът – библиотека.

  • На 24.10.2018 г. – сряда – на обявената анкета „Любима детска приказка на родителите”, бяха обработени постъпилите предложения и призово място зае приказката – „Червената шапчица”.
  • На 25.10.2018г. – четвъртък: „Дари книга” - с подарените от родители и приятели нови детски книжки бяха обогатени библиотечните кътове в групите на детската градина.
  • На 26.10.2018г. – петък: „Рецитал” - децата от всички групи закриха Националната седмица на четенето като рецитираха заучени детски стихотворения.

„В света на книгите” – децата споделяха как пазят книжките си и размишляваха защо книгата е „прозорец към света”.

 

Полезно и интересно протече седмицата на четенето в ДГ „Пролет