Детска градина Пролет, град Сандански

         ЕКИП НА ДГ „ПРОЛЕТ”, ГР. САНДАНСКИ

      Екипът на ДГ „Пролет“ с ентусиазъм и професионализъм работи за превръщане на детската градина  във възпитателно-образователна среда, гарантираща на децата нагласа за творческа себеизява, чрез партньорство между педагозите и родителите.

    Педагогическите специалисти имат ясна мотивация за дейността си, притежават знания, умения, нагласи за творческа работа и потребност от личното развитие и усъвършенстване, хора с поглед в бъдещето.

        

ДИРЕКТОР

Мария Василева

 

главен учител

Емилия Гоцева

Бр. групи

 

ГРУПА

Учител и пом. възпитател на група

 1.

Втора А, "Цветя"

Соня Вакареева

   

Елена Божинова

   Пом. възпитател

Диана Маврузова

 2. 

Втора Б, "Пчелички"

Татяна Ефендийска 

   

Милена Илиева

   Пом. възпитател

Мариана Фетфова

 3.

Втора В, "Весел влак"

Гергана Георгиева

   

Надежда Бачева

 

Пом. възпитател

Магда Дикова

4. 

 Трета А, „Детски рай”

Емилия Гоцева

 

 

Янка Булакива

 

Пом. възпитател

Силвия Църнелова

5.

Трета Б, „Усмивки”

София Камберова

 

 

Елена Мицанска

 

Пом. възпитател

Дюла Атанасова

6.

Четвърта  А „Звънче”

Катя Томова

 

 

Милка Узунова

 

Пом. възпитател

Петранка Андонова

7.

Четвърта  Б „Звездички”

Стойка Сколова

 

 

Стефка Апостолова

 

Пом. възпитател

Мария Клечева

 8.

Четвърта Г, „Мечо Пух”

Камелия Орманлийска

 

 

Симона Георгиева

 

Пом. възпитател

Мая Янева

9.

Първа А, „Бонбон”

Марина Сидерова

 

 

Лидия Георгиева

 

Пом. възпитател

Златка Софкина

10.

Първа Б, „Палави ръчички”

Ирина Голакова

 

 

Галина Петрова

 

Пом. възпитател

Йорданка Стоянова

11.

Четвърта В "Детелини”

Ирина Стоянова

 

 

Ирина Петрова

 

Пом. възпитател

Добрина Тодорова

12.

Втора Г,  „Калинки”

Виктория Димитрова

 

 

Камелия Никова

 

Пом. възпитател

Людмила Бърдарска

13.

Четвърта Д,  „Слънце”

Зорница Божинова

 

 

Миропа Колева

 

Пом. възпитател

Стефка Настева

 

Касиер-домакин

Снежана Атанасова

 

ЗАС

Мариана Пандалиева

 

Огняр

Иван Велев

 

Готвач

Йорданка Ангелова

 

Пом. готвач

Даниела Димитрова

 

Работник в кухня

Юлия Кайтазова

 

Пом. възпитатели

  Милена Глинджурска, Таня Воденичарова

 

Перач

Гергана Анталавичева