Детска градина Пролет, град Сандански

         ЕКИП НА ДГ „ПРОЛЕТ”, ГР. САНДАНСКИ

      Екипът на ДГ „Пролет“ с ентусиазъм и професионализъм работи за превръщане на детската градина  във възпитателно-образователна среда, гарантираща на децата нагласа за творческа себеизява, чрез партньорство между педагозите и родителите.

    Педагогическите специалисти имат ясна мотивация за дейността си, притежават знания, умения, нагласи за творческа работа и потребност от личното развитие и усъвършенстване, хора с поглед в бъдещето.

        

ДИРЕКТОР

Мария Чинкова

 

Зам. директор

Мария Василева

 

главен учител

Емилия Гоцева

Бр. групи

 

ГРУПА

Учител и пом. възпитател на група

 1.

I А, "Цветя"

Соня Вакареева

   

Елена Божинова

   Пом. възпитател

Диана Маврузова

 2. 

I Б, "Пчелички"

Татяна Ефендийска 

   

Илиана Андреева

   Пом. възпитател

Мариана Фетфова

 3.

I В, "Весел влак"

Гергана Георгиева

   

Надежда Бачева

 

Пом. възпитател

Катя Илиева

4. 

 II А, „Детски рай”

Емилия Гоцева

 

 

Янка Булакива

 

Пом. възпитател

Силвия Църнелова

5.

II Б, „Усмивки”

Зорница Божинова

 

 

Елена Мицанска

 

Пом. възпитател

Дюла Атанасова

6.

III  А „Звънче”

Катя Томова

 

 

Милка Узунова

 

Пом. възпитател

Петранка Андонова

7.

III  Б „Звездички”

Стойка Сколова

 

 

Стефка Апостолова

 

Пом. възпитател

Наталия Милюкова

 8.

III В, „Мечо Пух”

Ирина Петрова

 

 

Камелия Орманлийска

 

Пом. възпитател

Магдалена Дикова

9.

IV А, „Бонбон”

Марина Сидерова

 

 

Лидия Георгиева

 

Пом. възпитател

Златка Софкина

10.

IV Б, „Палави ръчички”

Ирина Голакова

 

 

Галина Петрова

 

Пом. възпитател

Таня Воденичарова

11.

IV В "Детелини”

Ирина Стоянова

 

 

София Камберова

 

Пом. възпитател

Йорданка Стоянова

12.

IV Г,  „Калинки”

Борислава Цекова

 

 

Виктория Димитрова

 

Пом. възпитател

Людмила Бърдарска

13.

IV Д,  „Слънце”

Жанета  Стоянова

 

 

Миропа Колева

 

Пом. възпитател

Стефка Нестева

 

Касиер-домакин

Снежана Атанасова

 

ЗАС

Мариана Пандалиева

 

Огняр

Иван Велев

 

Готвач

Йорданка Ангелова

 

Пом. готвач

Даниела Димитрова

 

Работник в кухня

Юлия Кайтазова

 

Пом. възпитатели

 Мария Клечева, Милена Глинджурска, Мая Янева

 

Перач

Гергана Анталавичева