Детска градина Пролет, град Сандански

         ЕКИП НА ДГ „ПРОЛЕТ”, ГР. САНДАНСКИ

      Екипът на ДГ „Пролет“ с ентусиазъм и професионализъм работи за превръщане на детската градина  във възпитателно-образователна среда, гарантираща на децата нагласа за творческа себеизява, чрез партньорство между педагозите и родителите.

    Педагогическите специалисти имат ясна мотивация за дейността си, притежават знания, умения, нагласи за творческа работа и потребност от личното развитие и усъвършенстване, хора с поглед в бъдещето.

        

ДИРЕКТОР

Мария Василева

 

главен учител

Емилия Гоцева

Бр. групи

 

ГРУПА

Учител и пом. възпитател на група

 1.

Трета А, "Цветя"

Соня Вакареева

   

Елена Божинова

   Пом. възпитател

Диана Маврузова

 2. 

Трета Б, "Пчелички"

Татяна Ефендийска 

   

Милена Илиева

   Пом. възпитател

Мариана Фетфова

 3.

Трета В, "Весел влак"

Гергана Георгиева

   

Йорданка Митова

 

Пом. възпитател

Магда Дикова

4. 

 Четвърта А, „Детски рай”

Емилия Гоцева

 

 

Янка Булакива

 

Пом. възпитател

Силвия Църнелова

5.

Четвърта Б, „Усмивки”

София Камберова

 

 

Елена Мицанска

 

Пом. възпитател

Дюла Атанасова

6.

Първа А „Звънче”

Анна Велева

 

 

Ирина Стоянова

 

Пом. възпитател

Петранка Андонова

7.

Първа Б „Звездички”

Стойка Сколова

 

 

Галина Петрова

 

Пом. възпитател

Мая Янева

 8.

Четвърта Г, „Мечо Пух”

Милка Узунова

 

 

Симона Георгиева

 

Пом. възпитател

Снежана Димитрова

9.

Втора А, „Бонбон”

Катя Томова

 

 

Лидия Георгиева

 

Пом. възпитател

Златка Софкина

10.

Втора Б, „Палави ръчички”

Ирина Голакова

 

 

Стефка Апостолова

 

Пом. възпитател

Йорданка Стоянова

11.

Четвърта В "Детелини”

Камелия Орманлийска

 

 

Ирина Петрова

 

Пом. възпитател

Добрина Тодорова

12.

Трета Г,  „Калинки”

Виктория Димитрова

 

 

Адриана Митова

 

Пом. възпитател

Людмила Бърдарска

13.

Четвърта Д,  „Слънце”

Зорница Божинова

 

 

Миропа Колева

 

Пом. възпитател

Стефка Настева

 

Касиер-домакин

Снежана Атанасова

 

ЗАС

Мариана Пандалиева

 

Огняр

Иван Велев

 

Готвач

Йорданка Ангелова

 

Пом. готвач

Даниела Димитрова

 

Работник в кухня

Юлия Кайтазова

 

Пом. възпитатели

  Милена Глинджурска, Таня Воденичарова

 

Перач

Гергана Анталавичева