Детска градина Пролет, град Сандански

Екип

ЕКИП НА ДГ „ПРОЛЕТ”, ГР. САНДАНСКИ

 

Екипът на ДГ „Пролет“ с ентусиазъм и професионализъм работи за превръщане на детската градина  във възпитателно-образователна среда, гарантираща на децата нагласа за творческа себе изява, чрез партньорство между педагозите и родителите.

 

 

ДИРЕКТОР

Мария Чинкова

 

ЛОГОПЕД

Елена Мицанска

Бр. групи

 

ГРУПА

Учител и пом. възпитател на група

1.

 I А, „Детски рай”

Емилия Гоцева

 

 

Янка Булакива

 

Пом. възпитател

Йорданка Стоянова

2.

I Б, „Усмивки”

Мария Василева

 

 

Зорница Божинова

 

Пом. възпитател

Дюла Атанасова

3.

II   А „Звънче”

Христина Дебренлиева

 

 

Катя Томова

 

Пом. възпитател

Петранка Андонова

4.

II  Б „Звездички”

Стойка Сколова

 

 

Анна Велева

 

Пом. възпитател

Наталия Милюкова

5.

II В, „Мечо Пух”

Ирина Петрова

 

 

Гергана Георгиева

 

Пом. възпитател

Магдалена Дикова

6.

ПГ /5/А, „Бонбон”

Марина Сидерова

 

 

Лидия Георгиева

 

Пом. възпитател

Златка Софкина

7.

ПГ /5/ Б „Палави ръчички”

Ирина Голакова

 

 

Галина Петрова

 

Пом. възпитател

Таня Воденичарова

8.

ПГ /5/ В "Детелини”

Стефка Апостолова

 

 

Цветана Николова

 

Пом. възпитател

Юлия Кайтазова

9.

ПГ /5/ Г  „Калинки”

София Камберова

 

 

Виктория Димитрова

 

Пом. възпитател

Мая Янева

10.

ПГ/6/А „Цветя”

Елена Божинова

 

 

Соня Вакареева

 

Пом. възпитател

Диана Маврузова

11.

ПГ /6/ Б  „Пчелички”

Татяна Ефендийска

 

 

Снежана Петрова

 

Пом. възпитател

Мариана Фетвова

12.

ПГ/6/В, „Весел влак”

Катя Лазарова

 

 

Велислава Костадинова

 

Пом. възпитател

Катя Илиева

13.

ПГ/6/Г,  „Слънце”

Жанета  Стоянова

 

 

Миропа Колева

 

Пом. възпитател

Стефка Нестева

 

Касиер-домакин

Снежана Атанасова

 

ЗАС

Мариана Пандалиева

 

Огняр

Иван Велев

 

Готвач

Йорданка Ангелова

 

Пом. готвач

Йорданка  Петрова

 

Работник в кухня

Даниела Димитрова

 

Пом. възпитатели

 Мария Клечева, Милена Глинджурска, Людмила Бърдарска, Добрина Тодорова

 

Перач

Гергана Анталавичева