Детска градина Пролет, град Сандански

 

 

             Възпитанието и обучението на децата се извършва по одобрена от МОН програмна система „Аз съм детската градина” и „Аз ще бъда ученик”, с подходящи  помагала и познавателни книжки.

            Акцентите в работата са:

  • Развиване потенциала на всяко дете по посока към самостоятелност, творческа изява, социална и комуникативна компетентност.
  • Формиране на ценностни ориентации, свързани с чувството за българска национална идентичност, уважение към другите и гражданско поведение.
  • Усвояване на модели за екологосъобразно поведение на децата.
  • Партньорство със семейството при подготовка на децата за училище.

      За осигуряване на повече възможности за пълноценно развитие с решение на педагогическият съвет и по желание на родителите, за развитие  на творческите възможности на децата,  ДГ “Пролет” предлага допълнителни дейности по:

  • Английски език.
  • Футбол.
  • Тенис.
  • Спортни танци.
  • Народни танци.

       В детската градина е създаден благоприятен психологически климат, позитивна, здравословна, интерактивна и подкрепяща образователна среда за възпитаване на уважение и толерантност между децата.                                                          

       Стремежът на целия екип е да се осъществи приемственост, да се даде перспектива в развитието на децата и се гарантират благоприятни условия за щастливо детство.

       Творческият ентусиазъм и любовта към децата превръщат детска градина „Пролет” в желана територия за деца, родители и учители!

 

      Мисия и визия на ДГ "Пролет"

  Нашата мисия:

- утвърждаване на физическа и емоционална, възпитателно-образователна среда, гарантираща на децата нагласа за творческа себе изява, чрез партньорство между педагозите, децата и родителите.

- да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;

- да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда на неговото развитие;

- да мотивира учителите да реализират в най - висока степен уменията си;

- да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че образователната институция е значима и необходима за пълноценното развитие на детето;

- да положи основите  за учене през целия живот, чрез предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за качествено образование;

- да осигури равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на предучилищното образование на обучаемите, като предпоставка за равноправна и пълноценна личностна реализация;

- да осигурява качествено образование което дава възможност на децата да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото.

 

   НАШАТА ВИЗИЯ:

- място, където обучаемия се чувства щастлив, защитен, разбиран и подкрепян;

- интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено средище за подкрепа и физическо развитие на децата;

- център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество и педагогическа информация;

- средище на хора, които обичат професията  си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище и се стремят към висока професионална реализация.

 

Важното за нас в ДГ „Пролет” е, когато децата напуснат детското заведение и започнат училище, да са щастливи и уверени в себе си, независими и горди, добре усвоили необходимите социални умения за следващата голяма стъпка в живота!

 

 

                                    МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

 

       ДГ "Пролет" предлага нова съвременна и съобразена с възрастта на децата материална база. Всяка група е обзаведена с удобни естетизирани  мебели, които провокират творческо въображение и креативност на учители и деца.

Базата разполага с:

 - модерно обзаведени занимални с  кътове за игра  и   учебна дейност, трапезария  за хранене санитарни възли;
- оборудван физкултурен салон;

- зала за провеждане на празници и осъществяване на допълнителни дейности с децата;

- открити игрови площадки с пясъчници, пързалки и катерушки;
- добре оборудван медицински  кабинет;

- методичен кабинет;

- битов кът с експонати от бита на нашите предци от миналия век и експонирана фотоизложба от стария град Сандански;

- богат гардероб от костюми и носии за празниците;

- сензитивна стая;

- перално помещение;

- обособен кухненски блок с всички необходими съоръжения за работа;

- уютно входно антре;

- добре обособено и естетизирано пространство при входа за родителите;

- внедрена система за видео известяване от страна на родителите на всяка група  при вземането на децата от детската градина;

- оформено дворно пространство със спортни  площадки за всяка група, с изрисувани игри  с  познавателни елементи, пешеходни пътеки и т.н.;

- изградена сцена на двора /изработени подвижни декори за тържества/;

            С богата си и уютна материална база, с професионалната работа на работещите, детската градина е приказен дом за нашите деца. Създадени са условия за пълноценно детство, равен старт на всяко дете, емоционално благополучие и целенасочена предучилищна подготовка за успешна реализация в училище.

                                               

 

ЕКИПЪТ НА ДГ „ПРОЛЕТ”, ГР. САНДАНСКИ

 

 

ДИРЕКТОР

Мария Чинкова

 

Зам. директор

Мария Василева

Бр. групи

 

ГРУПА

Учител и пом. възпитател на група

1.

I А, "Цветя"

Соня Вакареева

   

Елена Божинова

 

Пом. възпитател

Диана Маврузова

2. I Б, "Пчелички" Татяна Ефендийска
    Велислава Костадинова
  Пом. възпитател Мариана Фетфова
3. I В, "Весел влак" Гергана Георгиева
    Надежда Бачева
  Пом. възпитател Катя Илиева
4. II А, "Детски рай" Емилия Гоцева
    Янка Булакиева
  Пом. възпитател Силвия Църнелова
5. II Б, "Усмивки" Зорница Божинова
    Елена Мицанска
 

Пом. възпитател

Дюла Атанасова

6.

III А, "Звънче"

Катя Томова
    Милка Узунова
 

Пом. възпитател

Петранка Андонова
7. III Б, "Звездички" Стойка Соколова
    Стефка Апостолова
  Пом. възпитател Наталия Милюкова
8. III В, "Мечо Пух" София Камберова
    Ирина Петрова
  Пом. възпитател Магдалена Дикова
9. IV А, "Бонбон" Лидия Георгиева
    Марина Сидерова
  Пом. възпитател Златка Софкина

10.

IV Б  „Палави ръчички”

Ирина Голакова

 

 

Галина Петрова

 

Пом. възпитател

Таня Воденичарова

11.

IV В "Детелини"

Ирина Стоянова

 

 

Мария Василева

 

Пом. възпитател

Йорданка Стоянова

12.

IV Г  „Калинки”

Борислава Цекова

 

 

Виктория Димитрова

 

Пом. възпитател

Мая Янева

13.

IV Д,  „Слънце”

Жанета  Стоянова

 

 

Миропа Колева

 

Пом. възпитател

Стефка Настева

 

Касиер-домакин

Снежана Атанасова

 

ЗАС

Мариана Панделиева

 

Огняр

Иван Велев

 

Готвач

Йорданка Ангелова

 

Пом. готвач

Йорданка  Петрова

 

Работник в кухня

Даниела Димитрова

 

Пом. възпитатели

 МарияКлечева

Милена Глинджурска

Людмила Бърдарска

Мая Янева

 

Перач

Гергана Анталавичева

                     

Екипът на ДГ „Пролет“ с ентусиазъм и професионализъм работи за превръщане на детската градина  във възпитателно-образователна среда, гарантираща на децата нагласа за творческа себеизява, чрез партньорство между педагозите и родителите.

 

 

                           

                            ЗАПОВЯДАЙТЕ В ДГ „ПРОЛЕТ”

Ние вярваме, че най-добрият начин да се докоснете до ежедневието и да почувствате атмосферата в нашата детска градина е да ни посетите. Ще се радваме да Ви посрещнем в удобно  време, с предварително уговорен час, когато ще може да се запознаем и отговорим на всички въпроси, които Ви вълнуват.

 

                               Най-важното за нас

Най-важното за нас е детето Ви да бъде в сигурна, позитивна и стимулираща среда, в която да се чувства обичано и ценено.

 

                               За родителите и приятелите!

Комуникацията с родителите е от голямо значение за нас. От самото постъпване на детето до деня, в който напусне детската градина, ние държим да сме информирани за всичко – от особеностите в характера до обичайните за детето навици, за проблеми и всичко, което считате за уместно ние да знаем. Ние държим да изграждаме коректни  и добронамерени  отношения с родителите!

Актуални новини
КОНКУРС - ДГ Пролет - Сандански

КОНКУРС

КОНКУРС за най-оригинално изработена мартеница от деца, учители, родители и бивши възпитаници на ДГ "Пролет"
"Фестивал на приказката" - 2020 година - ДГ Пролет - Сандански

"Фестивал на приказката" - 2020 година

Предстои връчване грамотите на участниците във Фестивал на приказката, който тази година се проведе в онлайн