Детска градина Пролет, град Сандански

 

 

Възпитанието и обучението на децата се извършва по одобрена от МОН програмна система „Аз съм детската градина” и „Аз ще бъда ученик”, с подходящи  помагала и познавателни книжки.

            Акцентите в работата са:

  • Развиване потенциала на всяко дете по посока към самостоятелност, творческа изява, социална и комуникативна компетентност.
  • Формиране на ценностни ориентации, свързани с чувството за българска национална идентичност, уважение към другите и гражданско поведение.
  • Усвояване на модели за екологосъобразно поведение на децата.
  • Партньорство със семейството при подготовка на децата за училище.

      За осигуряване на повече възможности за пълноценно развитие с решение на педагогическият съвет и по желание на родителите, за развитие  на творческите възможности на децата,  ДГ “Пролет” предлага допълнителни дейности по:

  • Английски език.
  • Футбол.
  • Тенис.
  • Спортни танци.
  • Народни танци.

В детската градина е създаден благоприятен психологически климат, позитивна, здравословна, интерактивна и подкрепяща образователна среда за възпитаване на уважение и толерантност между децата.                                                           Стремежът на целия екип е да се осъществи приемственост, да се даде перспектива в развитието на децата и се гарантират благоприятни условия за щастливо детство.

       Творческият ентусиазъм и любовта към децата превръщат детска градина „Пролет” в желана територия за деца, родители и учители!

 

Мисия и визия

  МИСИЯ НА ДГ”ПРОЛЕТ”:

- утвърждаване на физическа и емоционална, възпитателно-образователна среда, гарантираща на децата нагласа за творческа себе изява, чрез партньорство между педагозите, децата и родителите.

- да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;

- да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда на неговото развитие;

- да мотивира учителите да реализират в най - висока степен уменията си;

- да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че образователната институция е значима и необходима за пълноценното развитие на детето;

- да положи основите  за учене през целия живот, чрез предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за качествено образование;

- да осигури равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на предучилищното образование на обучаемите, като предпоставка за равноправна и пълноценна личностна реализация;

- да осигурява качествено образование което дава възможност на децата да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото.

 

НАШАТА ВИЗИЯ:

- място, където обучаемия се чувства щастлив, защитен, разбиран и подкрепян;

- интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено средище за подкрепа и физическо развитие на децата;

- център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество и педагогическа информация;

- средище на хора, които обичат професията  си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище и се стремят към висока професионална реализация.

 

Важното за нас в ДГ „Пролет” е, когато децата напуснат детското заведение и започнат училище, да са щастливи и уверени в себе си, независими и горди, добре усвоили необходимите социални умения за следващата голяма стъпка в живота!

 

 

                                    МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

 

       ДГ "Пролет" предлага нова съвременна и съобразена с възрастта на децата материална база. Всяка група е обзаведена с удобни естетизирани  мебели, които провокират творческо въображение и креативност на учители и деца.

Базата разполага с:

 - модерно обзаведени занимални с  кътове за игра  и   учебна дейност, трапезария  за хранене санитарни възли;
- оборудван физкултурен салон;

- зала за провеждане на празници и осъществяване на допълнителни дейности с децата;

- открити игрови площадки с пясъчници, пързалки и катерушки;
- добре оборудван медицински  кабинет;

- методичен кабинет;

- битов кът с експонати от бита на нашите предци от миналия век и експонирана фотоизложба от стария град Сандански;

- богат гардероб от костюми и носии за празниците;

- сензитивна стая;

- перално помещение;

- обособен кухненски блок с всички необходими съоръжения за работа;

- уютно входно антре;

- добре обособено и естетизирано пространство при входа за родителите;

- внедрена система за видео известяване от страна на родителите на всяка група  при вземането на децата от детската градина;

- оформено дворно пространство със спортни  площадки за всяка група, с изрисувани игри  с  познавателни елементи, пешеходни пътеки и т.н.;

- изградена сцена на двора /изработени подвижни декори за тържества/;

С богата си и уютна материална база, с професионалната работа на работещите, детската градина е приказен дом за нашите деца. Създадени са условия за пълноценно детство, равен старт на всяко дете, емоционално благополучие и целенасочена предучилищна подготовка за успешна реализация в училище.

                                               

 

ЕКИПЪТ НА ДГ „ПРОЛЕТ”, ГР. САНДАНСКИ

 

 

ДИРЕКТОР

Мария Чинкова

 

ЛОГОПЕД

Елена Мицанска

Бр. групи

 

ГРУПА

Учител и пом. възпитател на група

1.

 I А, „Детски рай”

Емилия Гоцева

 

 

Янка Булакиева

 

Пом. възпитател

Йорданка Стоянова

2.

I Б, „Усмивки”

Мария Василева

 

 

Зорница Божинова

 

Пом. възпитател

Дюла Атанасова

3.

II А „Звънче”

Катя Томова

 

 

Христина Дебренлиева

 

Пом. възпитател

Петранка Андонова

4.

II  Б „Звездички”

Стойка Соколова

 

 

Анна Велева

 

Пом. възпитател

Наталия Милюкова

5.

II В, „Мечо Пух”

Ирина Петрова

 

 

Гергана Георгиева

 

Пом. възпитател

Магдалена Дикова

6.

 ПГ /5/   А, „Бонбон”

Марина Сидерова

 

 

Лидия Георгиева

 

Пом. възпитател

Златка Софкина

7.

ПГ /5/ Б  „Палави ръчички”

Ирина Голакова

 

 

Галина Петрова

 

Пом. възпитател

Таня Воденичарова

8.

ПГ /5/ В  "Детелини”

Стефка Апостолова

 

 

Цветана Николова

 

Пом. възпитател

Юлия Кайтазова

9.

ПГ /5/  Г  „Калинки”

София Камберова

 

 

Виктория Димитрова

 

Пом. възпитател

Мая Янева

10.

ПГ /6/ А  „Цветя”

Елена Божинова

 

 

Соня Вакареева

 

Пом. възпитател

Диана Маврузова

11.

 ПГ /6/ Б  „Пчелички”

Татяна Ефендийска

 

 

Снежана Петрова

 

Пом. възпитател

Мариана Фетвова

12.

ПГ /6/ В „Весел влак”

Катя Лазарова

 

 

Велислава Костадинова

 

Пом. възпитател

Катя Илиева

13.

ПГ/6/Г,  „Слънце”

Жанета  Стоянова

 

 

Миропа Колева

 

Пом. възпитател

Стефка Настева

 

Касиер-домакин

Снежана Атанасова

 

ЗАС

Мариана Панделиева

 

Огняр

Иван Велев

 

Готвач

Йорданка Ангелова

 

Пом. готвач

Йорданка  Петрова

 

Работник в кухня

Даниела Димитрова

 

Пом. възпитатели

 Мария Клечева, Милена Глинджурска, Людмила Бърдарска, Добрина Тодорова

 

Перач

Гергана Анталавичева

                     

Екипът на ДГ „Пролет“ с ентусиазъм и професионализъм работи за превръщане на детската градина  във възпитателно-образователна среда, гарантираща на децата нагласа за творческа себе изява, чрез партньорство между педагозите и родителите.

 

 

                           

                            ЗАПОВЯДАЙТЕ В ДГ „ПРОЛЕТ”

Ние вярваме, че най-добрият начин да се докоснете до ежедневието и да почувствате атмосферата в нашата детска градина е да ни посетите. Ще се радваме да Ви посрещнем в удобно  време, с предварително уговорен час, когато ще може да се запознаем и отговорим на всички въпроси, които Ви вълнуват.

 

                               Най-важното за нас

Най-важното за нас е детето Ви да бъде в сигурна, позитивна и стимулираща среда, в която да се чувства обичано и ценено.

 

                               За родителите и приятелите!

Комуникацията с родителите е от голямо значение за нас. От самото постъпване на детето до деня, в който напусне детската градина, ние държим да сме информирани за всичко – от особеностите в характера до обичайните за детето навици, за проблеми и всичко, което считате за уместно ние да знаем. Ние държим да изграждаме коректни  и добронамерени  отношения с родителите!

Актуални новини
Важно съобщение! - ДГ Пролет - Сандански

Важно съобщение!

До 29.03.2020г. ДГ "Пролет", гр. Сандански преустановява
Пролетно карнавално дефиле - 20.03.2020г. - ДГ Пролет - Сандански

Пролетно карнавално дефиле - 20.03.2020г.

Уважаеми родители, на 20.03.2020г. от 10 часа ще се проведе традиционното пролетно карнавално дефиле -